You are here

Proje Yönetimi

5th CORE Proje Yönetimi

* Proje Koordinatörlüğü

* Proje İş Planını Uygulamak ve Denetlemek

* Proje Bütçe Yönetimi ve Denetimi

* Profesyoneller, Taşeronlar, İhale Makamı, Tedarikçi, Denetçi İlişkileri ve Koordinasyonu

* Proje Aylık, Ara , Sonuç ve Süreklilik Raporlarının Hazırlanması

5th Core