You are here

KOSGEB'e nasıl kayıt olurum?

Submitted by alptolga on 25 June, 2016 - 01:43

www.kosgeb.gov.tr web sitesi üzerinden kayıt olabilirsiniz.

 

Ancak kayıt için aşağıdaki bilgiler istenmektedir.

FİRMA BİLGİLERİ

* Vergi Dairesinin Bulunduğu İl, Vergi Dairesi Adı, Vergi No

* SSK işyeri sicil no (veya Bağkur numaranız)

* Kuruluş Yılı

* Esnaf/ Ticaret Sicil No

* Bağlı Bulunduğu Meslek Kuruluşu ( TOBB - Ticaret Odası, TOBB - Sanayi Odası, TOBB - Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB - Deniz Ticaret Odası, TOBB- Ticaret Borsası, TESK - Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Diğer)

* NACE kodu 

 

KOBİ BEYANNAMESİ

* Beyanname yılına ait (Yeni kurulan işletmelerde kurulduğu yıl) SSK tahakkuk fişi + BAĞKUR prim gün sayısı

* Net Satış Hasılatı (TL) :

* Mali Bilanço Toplamı (TL) :

 

KOBİ: 250 Kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25.000.000-TL’yi (Yirmibeş Milyon Türk Lirası’nı) aşmayan ve KOBİ Tanımı Yönetmeliğinde mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimdir.
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik indirmek için tıklayınız.
Bu Yönetmelik gereği; KOSGEB den desteklerinden yararlanabilmeniz için "KOBİ Beyannamesi" formunu ve eklerini internet ortamında doldurarak çıktısını alıp kaşeli ve imzalı olarak istenen belgeler ile birlikte bağlı olduğunuz KOSGEB Birimine teslim etmeniz gerekmektedir.
İstenen Belgeler
1. KOBİ Bilgi Dokümanı (girilen bilgilere göre sistem otomatik üretir, siz çıktı alıp imzalayabilirsiniz)
2. KOBİ Beyannamesi (girilen bilgilere göre sistem otomatik üretir, siz çıktı alıp imzalayabilirsiniz)
3. İmza Beyannamesi/Sirküleri (Noterden almanız gerekir)
4. Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi
5. Faaliyet Belgesi