You are here

Kobi Danışmanlığı ile ilgili son gelişmeler

Submitted by alptolga on 25 June, 2016 - 01:38

KOSGEB tarafından yürütülen KOBİ Danışmanlığı çalışmasında plot proje süreci yakında başlıyor.

Kosgeb Başkanlığı ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında yürütülmekte olan “Türkiye’de KOBİ Danışmanlık Sistemi Projesi Çalışması” Bakanlar Kurulu’nun 03/01/2011 tarih ve 2011/1274  sayılı kararı gereğince, Milletlerarası Andlaşma olarak 16 Şubat 2011 tarih ve 27848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mart 2012’de tamamlanması planlanan çalışmanın mevcut durum analizini içeren birinci aşaması Ocak ayı sonu itibariyle tamamlanmış olup, Haziran ayı itibariyle çalışmanın 2. aşamasına ilişkin süreç başlatılmıştır.

KOBİ’lerimizin geleceği için çalışmalarını ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içinde sürdürmeyi hedefleyen KOSGEB Başkanlığınca, yürütülmekte olan bu çalışma kapsamında gelinen süreçte; KOBİ’lerin yaşadıkları problemlerin çözümüne yönelik daha nitelikli hizmet almasını sağlamak üzere geliştirilmeye çalışılan “KOBİ Danışmanı” profili ortak paydasında buluşmak amacıyla, KOBİ’lerin yönetim gücü ve rekabet gücünün arttırılmasını destekleyecek danışmanlara gerekli olan yeterlilik standartlarının oluşturulup, aynı zamanda değerlendirme süreci planlanmaktadır. Planlanmakta olan değerlendirme sürecini denemek için de Ekim ayından Aralık ayına kadar; Ankara, İstanbul ve Gaziantep olmak üzere 3 şehirde Pilot Proje uygulamaları gerçekleştirilecektir.

 Pilot Proje Tarihleri:

Ankara: 17.10.2011-05.11.2011

İstanbul:21.11.2011-03.12.2011

Gaziantep:12.12.2011-24.12.2011