You are here

Kalkınma Ajansı Projeleri için Danışmanlık

5th Core Danışmanlık Ekibi, Kalkınma ajansları tarafından açılan destek programları için firmanızın analizini yaptıktan sonra sizin için proje geliştirebilir ve proje başvurusunda bulunabilir.

Kalkınma ajansı projenizi onayladıktan sonra projenizin yürütme aşamasında danışmanlık desteği verir, 2 ayda bir yazılacak ara raporları hazırlar ve proje sonunda hazırlanacak nihai raporu hazırlar.

Projenizin 100.000 TL'yı aşması durumunda denetçi desteği sağlar.

Projenizin tanıtımı ve görünürlüğünün sağlanması aşamalarında destek verir.

 

 

Kalkınma Ajansı Destek Programları için Danışmanlık Hizmetleri 3 aşamada yürütülecektir.

  • Proje Oluşturma ve Proje Yazma Danışmanlığı
  • Proje Yürütme Danışmanlığı
  • Proje Raporlama Danışmanlığı (2 ayda bir ara rapor, proje sonunda nihai rapor) (Ara rapor ve nihai rapor boş halde 14 sayfadır)

 

Başlangıçta Proje oluşturma ve Proje Yazma Danışmanlığı kapsamında 15 günlük sürede Danışmanın yönlendirmesi ile Firma aşağıdaki başvuru formlarını ve eklerini tamamlayacaktır.

-       Başvuru Formu (1 Asıl, 2 Kopya) (Form boş halde 18 sayfadır)

-       Bütçe (EK B-1) (1 Asıl, 2 Kopya) (Form boş halde 3 sayfadır)

-       Beklenen finansman kaynakları (EK B-2) (1 Asıl, 2 Kopya) (Form boş halde 1 sayfadır)

-       Maliyetlerin gerekçelendirmesi (EK B-3) (1 Asıl, 2 Kopya) (Form boş halde 1 sayfadır)

-       Projenin mantıksal çerçevesi(1 Asıl, 2 Kopya) (Form boş halde 1 sayfadır)

-       Projenin iş planı(1 Asıl, 2 Kopya) (Form boş halde 9 sayfadır)

-       Proje Örnek Performans Göstergeleri (1 Asıl, 2 Kopya) (Form boş halde 2 sayfadır)

-       Proje ekibi özgeçmişleri (1 Asıl, 2 Kopya)

-       CD (Formların hepsi) (1 Asıl, 2 Kopya)

-       Destekleyici Belgeler (1 Asıl, 2 Kopya)

-       Kuruluş Sözleşmesi (1 Asıl, 2 Kopya)

-       Başvuruda bulunan kuruluş ve her bir ortak kuruluşun başvuru rehberi bölüm 2.2.1.’de belirtildiği şekliyle yetkili kişi/kurumlarca onaylanmış hesapları (bilanço, gelir-gider tablosu, vb.) (1 Asıl, 2 Kopya)

-       SGK Borcu Yoktur Yazısı (1 Asıl, 2 Kopya)

-       İlgili Meslek Oda Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi İlanı veya Ticaret ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası Sicili Kayıt Sureti(1 Asıl, 2 Kopya)

-       Vergi Borcu Yoktur veya  borç yapılandırma Yazısı(1 Asıl, 2 Kopya)

-       SGK ‘dan alınmış personel listesi(1 Asıl, 2 Kopya)

-       Başvuru Sahibi Beyannamesi(1 Asıl, 2 Kopya)

-       Proforma Faturalar(1 Asıl, 2 Kopya)

 

Kalkınma Ajansları

TR1: İstanbul
TR10: İstanbul – İSTANBUL KALKINMA AJANSI

TR2: Batı Marmara
TR21: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ –TRAKYA KALKINMA AJANSI
TR22: Balıkesir, Çanakkale –(GMKA) GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

TR3: Ege
TR31: İzmir – İZMİR KALKINMA AJANSI
TR32: Aydın, Denizli, Muğla – (GEKA) GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
TR33: Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak – (KEKA) KUZEY EGE KALKINMA AJANSI

TR4: Doğu Marmara
TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir – (BEBKA) BURSA, ESKİŞEHİR, BİLECİK KALKINMA AJANSI
TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova – DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

TR5: Batı Anadolu
TR51: Ankara –ANKARA KALKINMA AJANSI
TR52: Karaman, Konya –MEVLANA KALKINMA AJANSI

TR6: Akdeniz
TR61: Antalya, Burdur, Isparta – (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
TR62: Adana, Mersin – ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
TR63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye – (DOĞAKA) DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

TR7: Orta Anadolu
TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir – AHİLER KALKINMA AJANSI
TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat – (ORAN) ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

TR8: Batı Karadeniz
TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak – BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop – KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI
TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat – ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

TR9: Doğu Karadeniz
TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon – DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

TRA: Kuzeydoğu Anadolu
TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum – (KUDAKA) KUZEY DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
TRA2: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars – SERHAT KALKINMA AJANSI

TRB: Ortadoğu Anadolu
TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli – FIRAT KALKINMA AJANSI
TRB2: Bitlis, Hakkari, Muş, Van – DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

TRC: Güneydoğu Anadolu
TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis – İPEK YOLU KALKINMA AJANSI
TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa – KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt – DİCLE KALKINMA AJANSI