You are here

5th Core MentorSEA programında

Submitted by alptolga on 30 June, 2016 - 23:50

 

Mentor-SEA Nedir?

​Mentor-SEA, TÜBİTAK'ın resmi uygulayıcısı olarak Adana ÜSAM’ın koordinatörlüğünde, Sabancı Üniversitesi İnovent A.Ş. ve Ege Üniversitesi EBİLTEM-TTO desteği ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi ideEGE – TGB A.Ş. işbirliğinde 1601 - TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Mentor Eğitimleri vermek için hazırlanmıştır.
Bu projenin sonunda KOBİ’lere mentorluk hizmeti sunacak nitelikli mentorların yetişmesi hedeflenmiştir.
 

1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında; KOBİ’lerin / girişimcilerin
a. Stratejik Teknoloji ve Ürün Yönetimi

b. Teknoloji Tabanlı Başlangıç Firmalarına Özel

  • Değer yaratma

  • İş modeli geliştirme

  • Şirket yönetimi

  • Müşteri yönetimi

  • Yenilik yönetimi

  • Finansal kaynaklara erişim ve yatırımcı ilişkileri

alanlarındaki mevcut durumlarını analiz ederek ihtiyaçları doğrultusunda mentorluk hizmeti verecek kişilerden oluşan nitelikli mentor havuzunun geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

Temel Mentorluk Eğitimi

 

Öncelikle mentorluk kavramı, sınırları, etiği, ilkeleri üzerinde tüm mentorlarda ortak bir bilgi düzeyine ulaşılmasını hedeflemektedir. Temel eğitimi tamamlayan mentor adaylarının bu kavramlara hâkim duruma gelmeleri, firmalarla kuracakları iletişimde kullanacakları yöntemleri pekiştirmeleri ve değişim süreç yönetiminde yetkin duruma gelmelerini sağlayacaktır. 

 

Mentorluk Alan Eğitimi

 

“Stratejik Teknoloji ve Ürün Yönetimi Mentorluğu” ile “Teknoloji Tabanlı Başlangıç Firmalarına Özel Mentorluk” eğitimleri verilecektir. Bu bölümdeki eğitimlerde, bu alanlarda mentorluk hizmetinin nasıl sunulması gerektiği ile ilgili spesifik eğitimler verilecektir Proje kapsamında seçilen alanlar ile ilgili mentorluk hizmetinin nasıl sunulması gerektiği ile ilgili eğitimler verilecektir. Her bir alan eğitimi için 24 saatlik bir eğitim programı kurgulanmıştır. Mentor adayları başvuruları sırasında yapmış oldukları alan tercihleri doğrultusunda alan eğitimlerine alınacaktır.

 

Saha Çalışması

 

ADANA ÜSAM’ın Mentor Yetiştirme Projesinde kazandığı en önemli deneyimlerden biri de uygulamalı eğitimlerden elde ettiği çıktılardır. Temel ve alan eğitimlerinde aktarılan bilgilerin bir saha çalışması ile birebir olarak bir firmada uygulanması mentor adaylarına ciddi bir kazanım sağlayacaktır. 

 

a) Her mentor adayı 3 firma ile eşleştirilecektir.

b) Mentor Adayları eşleştikleri firmaların her birinde 3 yarım gün geçirecektir.

c) Her mentora proje ekibinden bir uzman eşlik edecek ve koçluk desteği verecektir

d) Çalışmaların tamamlanmasının sonucunda, mentorlar uyguladıkları araçların çıktılarına bağlı olarak her firma için bir eylem planı hazırlayacaktır.

e) Saha çalışmasının sonunda firmalardan da mentorlarla ilgili değerlendirme istenecektir.